Slovníček pojmov

Pri preverovaní firiem často narážame na odborné termíny alebo na pojmy, ktoré nemusia byť celkom zrozumiteľné. Preto vytvárame slovníček pojmov, v ktorom niektoré tieto pojmy postupne vysvetľujeme.