Partneri integrujúci Creditcheck

Informácie o bonite firiem Creditcheck sú súčasťou 40 podnikových systémov. Semafor Creditcheck je vždy ZDARMA, odkaz na podrobný report je voliteľný.

2HCS Fakturácia 3

Typ systému: fakturačný program

2HCS Fakturácia 3 je program pre evidenciu a vytváranie faktúr-daňových dokladov. Kontrola bonity firiem Creditcheck je tu k dispozícii od roku 2010. Pri vývoji sa dôraz kladie predovšetkým na jednoduchosť a ľahkosť obsluhy. Nenájdete tu žiadne ďalšie (zbytočné) funkcie patriace skôr do účtovných systémov.

ABRA FlexiBee

Typ systému: účetní software

ABRA FlexiBee je online účetní software zaměřený na menší a střední firmy. Pomocí mnoha modulů pokrývá potřeby široké škály firem. Uživatelům mimo jiné nabízí grafické přehledy zobrazující okamžitý přehled o aktuálním hospodaření firmy a možnost propojování aplikací pomocí rozhraní API. Creditcheck je součástí webové verze systému.

ABRA Gen

Typ systému: ERP

ABRA Gen komplexně pokrývá firemní procesy ve všech podnikatelských odvětvích díky desítkám modulů a možnostem vývoje na míru. Podporuje veškerý chod firmy od organizace obchodní činnosti, přes řízení zásob, výrobu až po vedení účetnictví a reporting. Systém umí komunikovat pomocí rozhraní API. Zákazníci si mohou koupit Creditcheck formou katalogového doplňku a ihned jej začít používat přímo z adresáře firem.

ACONTO

Typ systému: Ekonomický systém

Od roku 2011 je štandardnou súčasťou systému ACONTO prepojenie na kontrolu bonity zákazníkov Creditcheck. Tá je v ACONTO k dispozícii na viacerých miestach. Napríklad v adresári, evidencii vydaných a prijatých faktúr, evidencii došlých a vystavených objednávok, evidencii pokladne, informáciách o zákazníkovi.

BEEP TWIST INSPIRE

Typ systému: ERP

Beep Twist Inspire denne automaticky načíta statusy Creditcheck ku každej firme evidovanej v zákazníckej databáze. Semafor je potom k dispozícii na rôznych miestach v Twistu - napríklad na karte zákazníka a na všetkých jeho dokladoch. Po kliknutí na ikonu sa semaforom otvorí report CreditCheckList.

BLUEJET web CRM

Typ systému: CRM

Preverovať zákazníkov pomocou Creditcheck môžete i v CRM systéme Bluejet. Ten sa poskytuje ako služba (SaaS) formou outsourcingu. Systém pre obchod, marketing i servis s množstvom vzájomne previazaných funkcií. Online aplikácia, ktorá je jednoducho použiteľná kedykoľvek a kdekoľvek pri použití webového prehliadača.

Byznys

Typ systému: ERP

V systému pro řízení podniku Byznys je semafor Creditcheck uživatelům k dispozici od kompilace 3.23. V číselníků obchodních partnerů je Creditcheck volitelným zdrojem Důvěryhodnosti. Pomocí volby Odkazy na kartě obchodního partnera je dále možné kdykoli otevřít report CreditCheckList.

Caris

Typ systému: Software pre autocentrá

Caris je systém pre firmy zaoberajúce sa automobilovou problematikou. Zahŕňa v sebe mnoho modulov a integrácia semaforu Creditcheck bola vykonaná na úrovni základného objektu zákazníckej evidencie, evidencie vozidiel a modulov Autoservis, Autobazár, Autosalón a Účtovníctvo.

CÉZAR

Typ systému: Ekonomický systém

Ekonomický systém CÉZAR® je určený pre veľkoobchody, maloobchody, výrobné, importné a exportné firmy. Možno ho zadovážiť ako samostatné moduly (napr. len moduly pre správu skladu a obchodovanie) alebo ako komplety, ktoré sa postarajú o vedenie kompletnej agendy firmy vrátane účtovníctva a miezd. Semafor Creditcheck včítane odkazu na report je k dispozícii v detailu obchodného partnera.

CRM Plus

Typ systému: CRM

Aktualizáciu stavov semaforu Creditcheck možno riadiť pomocou plánovanej úlohy, teda aj viackrát denne. Táto funkcia je pre užívateľov zdarma. Stavy semaforu možno sledovať v základnom zozname firiem, vrátane informácie o poslednej aktualizácii stavov alebo na detailnom zobrazení karty zákazníka. Integrácia Creditchecku do CRM plus bola dokončená v roku 2012.

Databox CONTACT Professional 5

Typ systému: CRM

Databox CONTACT Professional 5 vám umožní mať prehľad o svojich kontaktoch, budovať a udržať trvalé vzťahy so zákazníkmi, efektívne plánovať a organizovať firemné aktivity a nachádzať nové obchodné príležitosti. Overovanie bonity firiem Creditcheck sa tu rieši formou odkazu na report CreditCheckList.

Dialog 3000Skylla

Typ systému: ERP

Společnost Control spol. s r. o. působí na trhu od roku 1994 a vyvíjí komplexní informační systém Dialog 3000Skylla. Systém je nasazován jak do obchodních, tak i do výrobních podnků, především pak do strojírenských firem. Služba Creditcheck je dostupná od verze 3.29. V přehledu partnerů společnosti lze u každého z nich vidět jejich Semafor. Po kliknutí na ikonu se semaforem se otevře webový report CreditCheckList.

Informační systém pro dopravu, spedici, logistiku a autoservisy

Doprava 3K

Typ systému: ERP

Propojení mezi systémy Creditcheck a Doprava 3K je jeho standardní součástí. Informace o prověřování firem tzv. semafor je k dispozici v Adresáři firem, aktualizace probíhají automaticky. Podrobnější informace jsou k dispozici v reportu CreditCheckList. Při fakturaci výkonů lze sledovat hodnotu semaforu v okamžiku vystavení daňového dokladu a aktuální hodnotu semaforu.

ENTRY

Typ systému: ERP

Od verzie 8/2013 je v informačnom systéme ENTRY k dispozícii možnosť preverovať obchodných partnerov cez službu Creditcheck. To je dostupné v adresári firiem i v predajných a nákupných dokladoch. Pomocou samostatnej funkcie update kalendáre je možné automaticky aktualizovať status so semaforom Creditcheck.

ESO9

Typ systému: ERP

Creditcheck je do podnikového systému ESO9 integrován od léta 2015. Ve formuláři subjektu je zobrazeno upozornění nebo možné riziko v části nazvané Hodnoceni firmy - Creditcheck. Na stejném místě je i propojení na podrobný report CreditCheckList

Esyco Business

Typ systému: ERP

Informačný, ekonomický a obchodný systém Esyco Business je primárne určenýpre riadenie veľkoobchodných firiem. Semafor Creditcheck je zobrazený na základnej záložke s údajmi o obchodnom partnerovi. Služba Creditcheck je celkom integrovaná od verzie 1.8.4.88.

FastCentrik

Typ systému: E-Shop

FastCentrik je e-shop poskytovaný formou prenájmu. Disponuje širokou funkčnosťou a jednoducho sa obsluhuje. Aktualizácie e-shopu zdarma sa robia prakticky každý týždeň. Creditcheck je súčasťou FastCentriku od roku 2010.

Firma.NET

Typ systému: Ekonomický systém

Účtovné programy Firma sú výsledkom nepretržitého vývoja od roku 1991. Systém Firma podporuje prepojenie na služby preverovanie firiem Creditcheck.

Helios Green

Typ systému: ERP

Prepojenie medzi systémami Creditcheck a Helios Green je zaistené pomocou rozširujúceho modulu. Funkčnosť preverovania firiem cez Creditcheck je v systéme HELIOS Green reprezentovaná tromi spôsobmi – semaforom, výstražnými upozorneniami a prepojením na report CreditCheckList. Semafor Creditcheck je priradený každej firme v číselníku organizácií.

Helios Orange

Typ systému: ERP

Helios Orange spracováva informácie o bonite firiem Creditcheck od roku 2011 pomocou pluginu z Helios Store. Po inštalácii bezplatného pluginu Creditcheck majú užívatelia možnosť rozšíriť číselník obchodných partnerov o niekoľko nových stĺpcov: Creditcheck - stav, Dátum aktualizácie, Dátum zmeny stavu, Zaniknutý subjekt.

Helios Red

Typ systému: Ekonomický systém

Integrácia Creditchecku do Helios Red je urobená tak, že nad dokladmi, kde je uvedený partner, je v ribbonu ikona "Rating Creditcheck". Táto ikona sa mení podľa stavu semaforu pre daného partnera. Aktualizácia semaforu Creditcheck prebieha automaticky pri spustení programu alebo ručným spustením.

Helios SPIN

Typ systému: ERP

Preverovanie firiem Creditcheck je v ERP systéme Helios SPIN súčasťou modulu Bonita firmy. Okrem komunikácie s Creditcheckom modul Bonita firmy rieši tiež problematiku ručenia za DPH pomocou kontroly v registri rizikových daňových subjektov.

I6

Typ systému: ERP

Komplexný informačný systém kategórie ERP/CRM je vhodný pre organizácie širokého spektra zamerania. Vysoká úroveň najmä obchodných modulov a on-line internetového obchodu B2B i B2C predurčuje jeho využitie najmä pre organizácie distribučného alebo veľkoobchodného charakteru. I6 podporuje prepojenie so službami kontroly bonity firiem Creditcheck.

IFS Aplikácia

Typ systému: ERP

V rámci napojenia na rôzne informačné registre podporuje IFS Aplikácia komunikáciu so službami overovania kredibility firiem Creditcheck.

IMES

Typ systému: ERP

Od verzie z 18.6.2012 umožňuje IS IMES pravidelne načítať ku každej firme zdarma semafor Creditcheck, ktorý upozorňuje na potenciálny výskyt informácie s možným dopadom na bonitu firmy. Aktualizáciu semaforu (napríklad 1x za 24 hodín) je možné nastaviť v plánovači úloh Windows, vďaka čomu budete mať dáta vždy aktuálne.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Typ systému: ERP

Informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), který byl vyvinut odborníky na diskrétní průmysl, obsahuje více než 30 let integrovaných zkušeností. Můžete si tak být jisti, že máte podporu zkušeného týmu expertů a nástroje potřebné k dokončení jakéhokoliv úkolu. Integračním partnerem Creditchecku pro Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je společnost ITeuro.

Infor ERP MAX+

Typ systému: ERP

Creditcheck je v Infor ERP MAX dostupný od verzie MAX+4. Pravidelne aktualizovaný semafor Creditcheck sa objavuje na rôznych kartách naprieč celým systémom.

IS COMPEKON

Typ systému: ERP

IS Compekon predstavuje ERP riešenie pokrývajúce všetky dôležité oblasti vzniku, spracovania a vyhodnotenia podnikových informácií. Kľúčovým aspektom IS COMPEKON je integrácia s inými aplikáciami vrátane služieb preverovania firiem Creditcheck.

K2

Typ systému: ERP

V IS K2 je služba Creditcheck k dispozícii v knihe Dod./Odb. a v knihe Partneri. Jednotlivých zákazníkov a partnerov v týchto knihách možno hodnotiť hromadne pomocou rozširujúcich modulov alebo individuálne. Partnera možno touto funkciou hodnotiť aj bez existencie karty zákazníka. Hromadná aktualizácia semaforu Creditcheck sa dá urobiť pomocou rozširujúceho modulu Aktualizácia Creditcheck hodnotenia.

KARAT

Typ systému: ERP

Pripojenie k službe Creditcheck je v IS KARAT možné viacerými spôsobmi. Základné overenie obchodného partnera je natívnou súčasťou IS KARAT, detailný výpis je potom závislý od zakúpenia príslušnej služby Creditcheck. Okrem tohto „tlačidlového“ spôsobu overenia je možné službu Creditcheck využiť ako jeden zo zdrojov pre funkcionalitu Riziková firma, ktorá je v IS KARAT samostatne spoplatnená. Výsledkom je potom farebný semafor o rizikovosti jednotlivých obchodných partnerov a v závislosti od neho ďalšie automatické kontroly pri práci s IS KARAT.

KelSQL

Typ systému: Ekonomický systém

Keloc podporuje vo svojich informačných systémoch Creditcheck od roku 2010. KelSQL je najvyššou verziou ekonomických programov tejto spoločnosti. Funkčne je zhodná s variantom KelEXPRESS, ale nemá už žiadne obmedzenia vyplývajúce z použitého úložiska. Je totiž možné ju prevádzkovať na plnohodnotnom MS SQL Server 2005 alebo vyššej verzii.

KOSTKA Pro SB

Typ systému: Ekonomický systém

IS KOSTKA zobrazí oranžový alebo červený semafor Creditcheck na karte partnera a v prehľade partnerov od roku 2012. Pri obstarávaní dokladov je možné nastaviť, aby bola táto skutočnosť kontrolovaná online. Z karty obchodného partnera sa dá otvoriť report CreditCheckList.

MAGIS PRO

Typ systému: ERP

ERP systém pre riadenie podnikov a firiem MAGIS PRO spolupracuje so službou Creditcheck od roku 2011. Systém sa používa vo výrobných podnikoch, obchodných firmách a firmách s rôznym iným zameraním. Z hľadiska rozsahu je určený primárne pre podniky a firmy strednej veľkosti a s väčším počtom užívateľov.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Typ systému: ERP

MS Dynamics 365 Business Central je informační systém pro malé a středně velké společnosti. Integrační partner AUTOCONT a.s. umožňuje používat Creditcheck pomocí AC Financial Pack - rozšíření pro finance.

Microsoft Dynamics CRM 2011 a vyšší

Typ systému: CRM

Integrácia prepojenia na informácie o bonite firiem Creditcheck do MS Dynamics CRM 2011 a vyšší je vykonaná pomocou pluginu ArtCreditCheck od spoločnosti ART&MIS, s.r.o. Plugin si môžete nainštalovať podľa podrobného návodu sami alebo s pomocí ART&MIS.

Money ERP

Typ systému: ERP

Money ERP je informační systém pro řízení menších a středních firem, který jim pomáhá automatizovat a digitalizovat rutinní procesy, čímž šetří jejich čas a peníze. Díky integraci s řešením CreditCheck a CRM modulem mohou uživatelé Money ERP na jeden klik ověřit kredibilitu svých obchodních partnerů. Toto řešení jim ulehčuje práci s finančními a právními informacemi a zároveň poskytuje přístup k detailním finančním reportům.

Money S3

Typ systému: Ekonomický systém

Od verzie 12.050 je v Money S3 možné priradiť ku každému kontaktu v adresári semafor Creditcheck. Požiadavku na aktualizáciu treba zvoliť ručne v Adresári - menu Creditcheck. Aj tu ide o bezplatnú funkciu, ktorá je dostupná všetkým užívateľom systému Money S3.

Notia Business Server

Typ systému: ERP

Notia Business Server je typová aplikácia zahŕňajúca štandardné podnikové agendy i špecifické evidencie pre odvetvové riešenia. Platforma umožňuje prevádzku v lokálnej sieti i vzdialene, na bežných pracovných staniciach alebo na mobilných zariadeniach. Semafor Creditcheck a odkaz na report CreditCheckList je k dispozícii na karte Obchodné kontakty.

OR-Systém

Typ systému: ERP

Creditcheck je v OR-SYSTEMu dostupný od roku 2010. OR-SYSTEM je komplexný informačný systém určený pre plánovanie a riadenie výroby v organizáciách s výrobou kusovou, sériovou i hromadnou. Pokrýva celé spektrum informácií potrebných pre efektívne riadenie podniku bez ohľadu na jeho veľkosť.

Periskop

Typ systému: ERP

Do systému PERISKOP bolo implementované napojenie na Creditcheck v roku 2013. PERISKOP je ucelený informační systém zameraný na riešenie problematiky automatizovaného spracovania dát a informácií v obchodných, výrobných a im podobných organizáciách. Spracováva ekonomické informácie súvisiace s riadením podniku.

Pohoda E1

Typ systému: ekonomický systém

Propojení Creditchecku do systému E1 je zajištěno pomocí integračního můstku, který poskytujeme zdarma. Semafor se do Pohody načítá pomocí automatického plánovače. Report CreditCheckList je dostupný z menu Záznam > Externí nástroje > CreditCeck.

SAP Business One

Typ systému: ERP

Odkaz na report CreditCheckList majú užívatelia systému SAP Bussines ONE v menu. Pre zobrazenie semaforu Creditcheck treba do SBO doinštalovať jeden z ad-on od spoločností ABIA alebo Versino. Semafor Creditcheck sa zobrazuje v ERP na rôznych kartách ako napríklad faktúra, karta zákazníka a podobne.

SAP ERP

Typ systému: ERP

SAP ERP pokrýva základné požiadavky podniku na software, ktoré má väčšina stredných a veľkých organizáciách vo všetkých odvetviach a sektoroch. Creditcheck je súčasťou modulu Smart SAP Credit Info od spoločnosti S&T alebo je možné prepojiť akokoľvek inak pomocou API Creditcheck. Získané informácie o firmách je možné vďaka tomu integrovať do štandardných SAP procesov (zákazky, platby, pohľadávky atď.).

ShopSys

Typ systému: E-shop

ShopSys je e-shop integrujúci informácie o kredibilite firiem Creditcheck. Ku koncovému i veľkoobchodnému predaju ho využívajú nielen stovky českých a slovenských obchodníkov s tým najrozmanitejším sortimentom, ale aj rad nadnárodných spoločností. ShopSys je modulárny systém, na ktorom možno na mieru postaviť individuálne e-commerce riešenie.

SlimOffice

Typ systému: ERP

V programu SlimOffice, v oblasti Katalogy – Katalog firem je možné na detailu karty firmy stisknout tlačítko Creditcheck, kde na základě zadané položky IČO dojde ke spojení s databází Creditcheck, která vrátí informaci o rizikovosti firmy včetně barevného zobrazení stavu (semaforu).

Soft-4-Sale

Typ systému: CRM, ERP

Semafor Creditcheck je všetkým užívateľom S4S dostupný od verzie G5.44a z roku 2011. Aktivovať sa nič nemusí ani registrovať, iba stiahnuť informácie. Informačný systém Soft-4-Sale predstavuje komplexné CRM riešenie, ktoré pomáha prevažne malým a stredným firmám riadiť vzťahy so zákazníkmi. Soft-4-Sale vie riadiť všetky hlavné procesy vo firme.

SQL Ekonom

Typ systému: ekonomický systém

SQL Ekonom zobrazuje u firem v číselníku, tak i u jednotlivých dokladů informace o semaforu Creditcheck a skóre. Skóre je zobrazeno jak daným písmenem, tak i v barevné škále od zelené (skóre A) po černou (H). Tím je na první pohled viditelné v jakém stavu daná firma je. Také je možné si rozkliknout danou firmu do prohlížeče, kde jsou již viditelné další informace na reportu CreditCheckList.

TaxOFF

Typ systému: Systém pre daňové poradenstvo

Software TaxOff umožňuje ľuďom pôsobiacim v oblasti ekonomického a daňového poradenstva zostaviť daňové priznanie väčšiemu množstvu poplatníkov. Od aktualizácie 214 k 14.9.2012 je priamo z TaxOff možné zobraziť detailný report CreditCheckList. Ďalej je možné v adresári daňových subjektov v samostatnom stĺpci zobraziť aktuálny semafor Creditcheck.

TeamOnline CRM

Typ systému: CRM

Od roku 2011 sa dá preverovať rizikovosť obchodných partnerov i priamo z CRM systému TeamOnline CRM. TeamOnline CRM je sada podnikových nástrojov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, obchodu, komunikácie, správy dokumentov, koordinácie predajného tímu a marketingu.

Update seven

Typ systému: CRM

CRM systém update.seven je komplexný systém, umožňujúci podnikateľským subjektom včas rozpoznať očakávanie zákazníkov a poskytnúť im komplexnú starostlivosť. Zároveň zjednotiť marketingové, predajné i servisné aktivity. Odkaz na report CreditCheckList je v update seven od roku 2011.

Vario

Typ systému: ERP

Flexibilní ERP systém Vario je určený k řízení firem z oblasti služeb a servisu, stejně jako pro obchodní společnosti, které vyžadují komplexní řešení účetnictví a mzdové agendy. Nabízí řadu modulů specifických pro konkrétní firemní procesy, což umožňuje firmám přizpůsobit si systém dle svých potřeb. Integrací s CreditCheck navíc poskytuje nástroje pro ověřování finanční spolehlivosti obchodních partnerů, včetně přístupu k podrobným analýzám jejich finančního zdraví.

Ventus

Typ systému: ERP

Informačný systém VENTUS je otvorený modulárny programový systém pre realizáciu komplexného riešenia v oblasti ekonomiky, komunikácie, logistiky a odbytu. Je plne orientovaný na internetové komunikačné rozhranie. Ponúka univerzálny prostriedok pre výmenu dát v rámci spoločnosti a jej okolím.

Vision32

Typ systému: ERP

Vision32 je moderný informačný systém pre riadenie spoločnosti. Oproti bežným účtovným programom ponúka široké spektrum nástrojov pre riadenie a kontrolu toku práce, podporu manažérskych funkcií a veľa ďalších "neúčtovných" agend.

WAK Intra

Typ systému: ERP

Wak Intra je firemný informačný systém určený pre všetky druhy firiem, ktoré vyvíjajú obchodnú a výrobnú činnosť. Svojimi funkciami plne zabezpečí činnosť obchodného oddelenia, skladov a ekonomického oddelenia: CRM, e-shop, zákazky, výpisy, pokladne, faktúry, sklad, účtovníctvo, majetok, mzdy, integrácie s MS Office.

WinFAS

Typ systému: ERP

Preverovanie firiem Creditcheck je v systéme WinFas dostupné z voliteľného modulu Kreditné informácie. Informačný systém WinFAS je vhodný pre firmy, ktoré chcú mať svoje podnikanie viac pod kontrolou (informačný rozvoj), ekonomický rast, vstupovať do ďalších oblastí podnikania či zavádzať nové podnikateľské procesy.

Nie je tu Váš program?

Užívatelia

Chceli by ste informácie Creditcheck (kľudne iba bezplatný semafor) v ekonomickom /ERP /CRM systéme používanom vašou firmou? Ozvite sa nám. Dohovorili sme sa už s viac ako 40 softwarovými firmami a dohovoríme sa aj s vaším dodávateľom.


Kontaktujte nás


Softwarové firmy

Tiež vidíte uplatnenie Creditchecku i pre užívateľov vašich systémov? Sme otvorení všetkým a technologicky je integrácia veľmi jednoduchá. Požiadajte o prístup do Creditcheck API a presvedčite sa.


API Creditcheck