Poistenie pohľadávok

Vďaka poisteniu pohľadávok môžete preniesť úverové riziko na úverovú poisťovňu. Risk manažéri poisťovne na začiatku podrobne zhodnotia rizikový profil každého z vašich odberateľov. Použijú na to tak interné dáta získané dlhodobým pôsobením na trhu, ako aj dáta z dostupných externých zdrojov. Na záver vám poisťovňa oznámi, ktorých odberateľov poistí (a za koľko) a ktorých nepoistí.


Väčšina poisťovní pohľadávok svojím klientom zároveň po dohode umožňuje zákazky do určitej výšky poistiť bez tejto administratívne-schvaľovacej procedúry. V takom prípade po vás ale bude požadovať, aby ste vykonali vlastné preverenie zákazníka pomocou služieb niektorej z vopred určených spoločností zaoberajúcich sa preverovaním kredibility zákazníkov. O tom si môžete prečítať hoci v článku Kombinujte vlastné preverovanie a poistenie pohľadávok.


Medzi tieto odporučované spoločnosti patrí i CreditCheck, ktorej reporty akceptujú veľké poisťovne pohľadávok ako Euler Hermes, KUPEG alebo Atradius.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck