Čo je semafor Creditcheck?

Firme je pridelený status s názvom “Semafor Creditcheck”. Tento status je užívateľom poskytovaný zdarma do ich podnikového informačného systému, nebo na reportu CreditcheckList. Semafor má tieto tri stavy:


 1. zelený semafor
 2. oranžový semafor
 3. červený semafor

Semafor Creditcheck je výsledkom analýzy dát, ktoré získavame zo spracovávaných informačných zdrojov. V týchto databázach hľadáme informácie, ktoré by potenciálne mohli mať vplyv na rizikovosť obchodných vzťahov s vašimi zákazníkmi.


Zmyslom semaforu Creditcheck je uľahčiť prácu a čas, ktorý by inak užívatelia museli zbytočne stráviť manuálnym prehľadávaním desiatok strán textov roztrúsených v mnohých informačných zdrojoch. Ak je systémom Creditcheck nájdená zaujímavá informácia s potenciálnym vplyvom na bonitu firmy, dôjde ku zmene farby semaforu zo zelenej (východiskové nastavenie) na oranžovú alebo červenú. Nič viac, nič menej.


Semafor Creditcheck teda nehovorí, ktorá firma je "dobrá" a ktorá "zlá". Iba informuje o tom, či odporúčame v rámci obchodných vzťahov u vybratej firmy urobiť ďalšiu analýzu dostupných informácií.

Aké sú príčiny vedúce k semaforu Creditcheck?


Zelený semafor

Slovný komentár na reportu CreditcheckList:


V databáze Creditcheck neboli nájdené žiadne informácie o skutočnostiach alebo zmenách vo firme, ktoré by mohli (ale nemuseli) mať vplyv na bonitu.


Pri firmách označených zeleným semaforom nehovoríme, že sú 100% v poriadku. Iba hovoríme, že pomocou desiatok analytických pravidiel uplatňovaných na viac ako 10 informačných zdrojoch sme nenašli žiadnu informáciu s potenciálnym dopadom na bonitu.Oranžový semafor (upozornenie)

Slovný komentár na reportu CreditcheckList:


Sú k dispozícii informácie o skutočnostiach alebo zmenách vo firme, ktoré môžu (ale nemusia mať vplyv na bonitu.


Vyskytujú sa informácie, ktoré sa bežne berú do úvahy pri analýze kredibility firmy. Spravidla však nie sú príznakom závažných problémov Preto odporúčame zohľadňovať oranžové semafory hlavne u najvýznamnejších zákazníkov alebo zákaziek.

Príklady kontrolných pravidiel, ktoré vedú k prideleniu oranžového semaforu:


 • Rizikový daňový subjekt - zrušenie registrácie DPH (vyradený v posledných 36 mesiacoch).
 • Dlžník - Union zdravotná poisťovňa (ukončené v posledných 36 mesiacoch)
 • Jednotka zastavila činnosť, ktorú opätovne môže obnoviť (RES)


Červený semafor (možné riziko)

Slovný komentár na reportu CreditcheckList:


Sú k dispozícii informácie o skutočnostiach alebo zmenách, ktoré spravidla majú (ale nemusia) významný vplyv na bonitu.


Zachytili sme informácie, ktoré treba podľa bežnej obchodnej praxe preveriť a zaujať k nim stanovisko.


Príklady kontrolných pravidiel, ktoré vedú k prideleniu červeného semaforu:

 • konkurz
 • rizikový daňový subjekt (neplatič DPH)
 • exekúcia
 • likvidácia
 • dlžoba u VZP
 • zánik spoločnosti atď.