Overenie IČ DPH

Overenie IČ DPH obchodného partnera sa dá urobiť v systéme VIES. Túto online službu pre overovanie platnosti IČ DPH prevádzkuje portál Európskej komisie v sekcii daňová a colná únia.


Ku všetkým slovenským platcom DPH evidujeme v databáze CreditCheck IČO i IČ DPH. Automatizujte overenie IČ DPH vašich zákazníkov alebo dodávateľov pomocou našich služieb.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck