Bonita firmy

Bonita firmy znamená schopnosť firmy splácať svoje záväzky. Pri posudzovaní bonity sa berie do úvahy:

  • platobná morálka v minulosti (napríklad kontrolou v registri dlžníkov, insolvenčnom registri, atď.)
  • aktuálny stav záväzkov voči rôznym veriteľom (napríklad kontrola finančných výkazov alebo záloh na nemovitý majetok v katastri nemovitostí)
  • finančná situácia (najčastejšie pohľadom do účtovej uzávierky)


Nástrojom merania bonity firmy je rating a scoring.


Potrebujete prehľadné a aktuálne informácie o bonite vašich obchodných partnerov? Preverujte bonitu zákazníkov v databáze CreditCheck.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck